Eredienst zondag 2 september

Begint: zondag 2 september 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 2 september 2018 om 10:45

Voorganger: ds. W.M.M. Moonen uit Suwâld
2e collecte: beheer en onderhoud

Zondagsschool