Eredienst zondag 2 november | Heilig Avondmaal

Begint: zondag 2 november 2014 om 09:30
Eindigt: zondag 2 november 2014 om 11:00

Voorganger: L. Oost uit Wergea
2e collecte: Dankoffer

Zondagsschool
Tienerdienst