Eredienst zondag 2 maart

Begint: zondag 2 maart 2014 om 09:30
Eindigt: zondag 2 maart 2014 om 10:45

Voorganger: Ds. L. Oost uit Wergea
Viering Heilig Avondmaal
2e collecte: Dankoffer

Zondagsschool
Tienerdienst