Eredienst zondag 19 maart | Fryske Tsjinst

Begint: zondag 19 maart 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 19 maart 2017 om 10:45

Voorganger: dhr. J. van der Meer uit Oosternijkerk
2e collecte: Jeugdwerk gemeente

Zondagsschool