Eredienst zondag 18 januari | Heilig Avondmaal

Begint: zondag 18 januari 2015 om 09:30
Eindigt: zondag 18 januari 2015 om 10:30

Voorganger: ds. L. Oost uit Wergea
Viering Heilig Avondmaal
2e collecte: dankoffer HA

Zondagsschool