Eredienst zondag 16 november

Begint: zondag 16 november 2014 om 09:30
Eindigt: zondag 16 november 2014 om 10:45

Voorganger: Ds. F. Karelse-Dijk uit Apeldoorn
2e collecte: Jeugdwerk gemeente

Zondagsschool
Tienerdienst

Koffiedrinken na de dienst