Eredienst zondag 15 november

Begint: zondag 15 november 2015 om 09:30
Eindigt: zondag 15 november 2015 om 10:45

Voorganger: Ds. L. Oost uit Wergea
2e collecte: Diaconie

Zondagsschool
Tienerdienst

Koffiedrinken na de dienst