Eredienst zondag 13 maart

Begint: zondag 13 maart 2016 om 09:30
Eindigt: zondag 13 maart 2016 om 10:45

Voorganger: dhr. J. Veldhuysen uit Kampen
2e collecte: diaconie

Zondagsschool