Eredienst zondag 13 december | 3e advent

Begint: zondag 13 december 2015 om 09:30
Eindigt: zondag 13 december 2015 om 10:45

Voorganger: Ds. F.H. Karelse-Dijk uit Apeldoorn
2e collecte: Diaconie

Zondagsschool