Eredienst zondag 13 april Palmpasen

Begint: zondag 13 april 2014 om 09:30
Eindigt: zondag 13 april 2014 om 10:30

Voorganger: Ds. J.H. Karelse uit Apeldoorn
2e collecte: beheer en onderhoud

Zondagsschool
Tienerdienst

Na de dienst gaan we gezamenlijk naar de markt, waar de Raad van Kerken een speciaal programma heeft georganiseerd.