Eredienst zondag 12 november | Fryske Tsjinst

Begint: zondag 12 november 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 12 november 2017 om 10:45

Voorganger: Dhr. J. van der Meer uit Oosternijkerk
2e collecte: Jeugdwerk

Zondagsschool