Eredienst zondag 11 mei

Begint: zondag 11 mei 2014 om 09:30
Eindigt: zondag 11 mei 2014 om 10:45

Voorganger: Ds. L. Oost uit Wergea
2e collecte: orgelfonds

Zondagsschool