Eredienst zondag 11 december | 3e advent

Begint: zondag 11 december 2016 om 09:30
Eindigt: zondag 11 december 2016 om 10:45

Voorganger: dhr. J. van der Meer uit Oosternijkerk

2e collecte: diaconie

Zondagsschool
Tienerdienst