Eredienst zondag 10 december | 2e advent

Begint: zondag 10 december 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 10 december 2017 om 10:45

Voorganger: dhr. P. de Jong uit Elburg
2e collecte: diaconie

Zondagsschool

Met medewerking van zangkoren De Lofstem van V.E.G. Burgum en De Lofstem Veenwouden

Koffiedrinken na de dienst