Eredienst zondag 1 september (HA)

Begint: zondag 1 september 2013 om 09:30
Eindigt: zondag 1 september 2013 om 10:45

Voorganger Ds. J. Schotanus uit Winschoten

2e collecte: Dankoffer Heilig Avondmaal

Deze dienst is er zondagsschool