Eredienst zondag 1 februari | Fryske Tsjinst

Begint: zondag 1 februari 2015 om 09:30
Eindigt: zondag 1 februari 2015 om 10:30

Voorganger: dhr. J. van der Meer uit Oosternijkerk
2e collecte: SZD Werelddiaconaat

Zondagsschool
Tienerdienst