Eredienst zondag 1 december

Begint: zondag 1 december 2019 om 09:03
Eindigt: zondag 1 december 2019 om 10:45

Voorganger: ds. W.M.M. Moonen uit Suwâld
2e collecte: diaconie

Zondagsschool