Eredienst maandag 24 december

Begint: maandag 24 december 2012 om 21:00
Eindigt: maandag 24 december 2012 om 22:00

Kerstavonddienst m.m.v. zangkoor “De Lofstem”

Voorganger: Ds. L. Oost uit Wergea

2e collecte: Beheer en Onderhoud