Eredienst (Fryske Tsjinst)

Begint: zondag 29 januari 2012 om 09:30
Eindigt: zondag 29 januari 2012 om 10:30

Fryske Tsjinst
Voorganger: Dhr. P. de Jong uit Elburg
2e collecte: Jeugdwerk gemeente
Beamer: Hendrik Dijkstra