Dinsdag 24 december | Kerstavonddienst

Begint: dinsdag 24 december 2013 om 21:00
Eindigt: dinsdag 24 december 2013 om 22:00

Voorganger: Dhr H. Kamphuis uit Emmeloord
M.m.v. zangkoor ‘De Lofstem’
2e collecte: Beheer en Onderhoud