Dankstond voor Gewas en Arbeid | Woensdag 1 november

Begint: woensdag 1 november 2017 om 19:30
Eindigt: woensdag 1 november 2017 om 20:30

Voorganger: Dhr. G. Ytsma uit Noardburgum
2e collecte: St. Voedselbank Tytsjerksteradiel

Voor de dienst inzameling boodschappen bestemd voor de diaconie