Dankdag voor Gewas en Arbeid | Woensdag 4 november

Begint: woensdag 4 november 2015 om 19:30
Eindigt: woensdag 4 november 2015 om 20:30

Voorganger: Dhr. J. van der Meer uit Oosternijkerk
Voedselinzameling
Collecte is voor de Voedselbank