Bidstond voor Gewas en Arbeid | Woensdag 14 maart

Begint: woensdag 14 maart 2018 om 19:30
Eindigt: woensdag 14 maart 2018 om 20:30

Voorganger: dhr. D. Verbeek uit Ternaard
1 collecte t.b.v. gemeente