Eredienst Zondag 10 oktober

Voorganger: Dhr. J. den Besten uit Hattem
2e collecte: Jeugdwerk Gemeente

Wij treffen maatregelen i.v.m. het Coronavirus. Klik hier.

Eredienst Zondag 17 oktober

Voorganger: Br. G. Ytsma uit Noardburgum
2e collecte: Diaconie

Wij treffen maatregelen i.v.m. het Coronavirus. Klik hier.

Eredienst zondag 25 july

Voorganger: Ds. M.J. Koppe uit Dokkum
2e collecte: Beheer en Onderhoud

Wij treffen maatregelen i.v.m. het Coronavirus. Klik hier.

Kerstavonddienst | dinsdag 24 december

Aanvang: 21:00 uur

Spreker: ds. Moonen uit Suwâld
Met medewerking van Excelsior Veenwoudsterwal
2e collecte: diaconie

Kerstviering | Eerste Kerstdag | woensdag 25 december

Kerstviering: Beestenboel in een stalletje.

Neem voor deze dienst een knuffeldier mee!

Spreker: Gosse Ytsma uit Noardburgum
Met medewerking van zondagsschool Samuel

2e collecte: orgelfonds

Eredienst zondag 29 december

Voorganger: mw. F. Wesseling-Schilstra uit De Tike
2e collecte: beheer en onderhoud

Oudejaarsdienst | dinsdag 31 december

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger: mw. J.G. Kerkhof-de Vries uit Hantumhuizen
Oudejaarscollecte

Eredienst zondag 10 november

Voorganger: dhr. G. Elzen uit Meppel
2e collecte: SZD Binnenlandsdiaconaat

Zondagsschool

Eredienst zondag 17 november

Voorganger: ds. J. Schotanus uit Winschoten
2e collecte: beheer en onderhoud

Zondagsschool

Eredienst zondag 24 november | Eeuwigheidszondag

Voorganger: dhr. G. Ytsma uit Noardburgum
2e collecte: jeugdwerk

Zondagsschool