Dankstond voor gewas en arbeid | woensdag 4 november

Aanvang: 19:30 uur

Voorganger: dhr. G. Ytsma uit Noardburgum
2e collecte: stichting voedselbank Tytsjerksteradiel

Inzamelen levensmiddelen t.b.v. de diaconie.

Voor deze eredienst dient u zich vooraf aan te melden. Wij treffen maatregelen i.v.m. het Coronavirus. Klik hier.

Eredienst zondag 8 november

Voorganger: mw. F. Wesseling-Schilstra uit De Tike
Viering Heilig Avondmaal
2e collecte: dankoffer Heilig Avondmaal

Inzamelen levensmiddelen t.b.v. de diaconie.

Voor deze eredienst dient u zich vooraf aan te melden. Wij treffen maatregelen i.v.m. het Coronavirus. Klik hier.

Eredienst zondag 15 november

Voorganger: ds. L. Oost uit Wergea
2e collecte: SZD binnenlands diaconaat

Voor deze eredienst dient u zich vooraf aan te melden. Wij treffen maatregelen i.v.m. het Coronavirus. Klik hier.

Eeuwigheidszondag middagdienst | zondag 22 november

Aanvang: 14:30 uur

Voorganger: mw. F. Wesseling-Schilstra uit de Tike
2e collecte: orgelfonds

Voor deze eredienst dient u zich vooraf aan te melden. Wij treffen maatregelen i.v.m. het Coronavirus. Klik hier.

Eeuwigheidszondag ochtenddienst | zondag 22 november

Aanvang: 09:30 uur

Voorganger: mw. F. Wesseling-Schilstra uit de Tike
2e collecte: orgelfonds

Voor deze eredienst dient u zich vooraf aan te melden. Wij treffen maatregelen i.v.m. het Coronavirus. Klik hier.

Eredienst zondag 29 november | 1e advent

Voorganger: dhr. H. Kamphuis uit Emmeloord
2e collecte: beheer en onderhoud

Voor deze eredienst dient u zich vooraf aan te melden. Wij treffen maatregelen i.v.m. het Coronavirus. Klik hier.

Eredienst zondag 6 december | 2e advent

Voorganger: dhr. J. den Besten uit Hattem
2e collecte: jeugdwerk

Voor deze eredienst dient u zich vooraf aan te melden. Wij treffen maatregelen i.v.m. het Coronavirus. Klik hier.

Eredienst zondag 11 oktober

Voorganger: Ds. J. den Besten uit Hattem
2e collecte: Jeugdwerk gemeente

Zondagsschool

Voor deze eredienst dient u zich vooraf aan te melden. Wij treffen maatregelen i.v.m. het Coronavirus. Klik hier.

Eredienst zondag 18 oktober

Voorganger: Dhr. J. van der Meer uit Oosternijkerk
2e collecte: Diaconie

Zondagsschool

Voor deze eredienst dient u zich vooraf aan te melden. Wij treffen maatregelen i.v.m. het Coronavirus. Klik hier.

Eredienst zondag 25 oktober

Nationale Bijbelzondag
Voorganger: Ds. J.H. Karelse uit Apeldoorn
2e collecte: NBG

Zondagsschool

Voor deze eredienst dient u zich vooraf aan te melden. Wij treffen maatregelen i.v.m. het Coronavirus. Klik hier.