Eredienst zondag 10 maart

Voorganger: dhr. G. Ytsma uit Noardburgum
Viering Heilig Avondmaal
2e collecte: Dankoffer Heilig Avondmaal

Zondagsschool

Bidstond voor Gewas en Arbeid | Woensdag 13 maart

Voorganger: dhr. H. Kamphuis uit Emmeloord
Collecte: voor Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel

Eredienst zondag 17 maart

Voorganger: ds. J.H.N. Veldhuysen uit Kampen
2e collecte: Beheer en Onderhoud

Zondagsschool

Koffie/thee na de dienst

Eredienst zondag 24 maart

Voorganger: dhr. G. Riemersma uit Dokkum
2e collecte: Jeugdwerk Gemeente

Zondagsschool

Gezinsdienst | Zondagochtend 31 maart

Op zondag 31 maart zal de ochtenddienst er weer anders uitzien dan normaal. We vieren dan namelijk weer een gezinsdienst! We hopen dat het weer lekker druk wordt, met veel grote mensen en veel wat minder grote mensen. Er is deze zondag geen zondagsschool, maar de kinderen blijven bij ons in de kerk. Het thema van deze dienst is “Een sprong in het diepe!”. Het gaat er ook over dat je het oneens kunt zijn met God, net als Jona die niet naar Ninevé wilde. Hoe het programma er deze keer uitziet dat kunt u vast niet voorspellen. Daarom zeggen we: komt allemaal en laat u verrassen. Als commissie hebben we ons best gedaan om weer een fijne dienst voor te bereiden. Mogen we dan op uw/jullie komst rekenen? We hopen op een fijne en gezegende gezinsdienst.

Eredienst zondag 7 april

Voorganger: Ds. W.M.M. Moonen uit Suwâld
2e collecte: Orgelfonds

Zondagsschool