Eredienst zondag 7 januari

Voorganger: dhr. G. Ytsma uit Noardburgum
Viering Heilig Avondmaal
Zondagsschool

Koffiedrinken na de dienst

Eredienst zondag 14 januari

Voorganger: dhr. J. van der Meer uit Oosternijkerk
2e collecte: Diaconie

Zondagsschool

Eredienst zondag 21 januari

Voorganger: ds. W.M.M. Moonen uit Suwâld
2e collecte: Orgelfonds

Zondagsschool

Eredienst zondag 28 januari

Voorganger: dhr. H. Kampshuis uit Emmeloord
2e collecte: Beheer en onderhoud

Zondagsschool

WZE ochtenddienst | Met One Choice uit Drachten

Voor de eerste WZE zangdienst in het nieuwe jaar 2018 wordt er ’s ochtends een jeugddienst georganiseerd. Het thema van deze dienst is: Oud versus Nieuw. Spreker op deze ochtend is Douwe Hooijenga.

In deze dienst wordt medewerking verleend door One Choice uit Drachten. One Choice is een christelijke jongerenband. Hun passie is om God te aanbidden en te eren met muziek. Ze hebben ook meerdere keren opgetreden op Kampus.

Wij zien u/jullie allen graag deze ochtend. Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor napraten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Aanvang: 09.30 uur
Toegang is gratis!

Eredienst zondag 11 februari

Voorganger: dhr. P. de Jong uit Elburg
2e collecte: SZD Werelddiaconaat

Zondagsschool