Eredienst zondag 15 april

Voorganger: dhr. J. van der Meer uit Oosternijkerk
2e collecte: orgelfonds

Eredienst zondag 22 april

Voorganger: dhr. H. Kamphuis uit Emmeloord
2e collecte: SZD Kledingactie

Eredienst zondag 29 april

Voorganger: dhr. P. de Jong uit Elburg
2e collecte: beheer en onderhoud

Eredienst zondag 6 mei

Voorganger: dhr. G. Ytsma uit Noardburgum
Viering Heilig Avondmaal

2e collecte: dankoffer Heilig Avondmaal

Hemelvaartsdag | donderdag 10 mei

Voorganger: ds. J. Veldhuysen uit Kampen
2e collecte: Jeugdwerk Gemeente

Eredienst zondag 13 mei

Voorganger: mw. J. Dijkstra uit Ee
2e collecte: diaconie