Eredienst zondag 19 juni

Voorganger: Mw. F. Wesseling-Schilstra uit De Tike

2e collecte: Diaconie

Eredienst zondag 26 juni

Voorganger : Ds. J. Schotanus uit Winschoten
2e collecte: Orgelfonds

Eredienst zondag 3 july

Voorganger: Dhr. J. den Besten uit Hattem
2e collecte: Beheer en Onderhoud

Eredienst donderdag 26 mei

Hemelvaarstdag
Voorganger: Dhr. J. den Besten uit Hattem
2e collecte: Orgelfonds

Eredienst zondag 29 mei

Voorganger: Dhr. J. van der Meer uit Drachten
2e collecte: Beheer en Onderhoud

Eredienst Zondag 5 juni

Pinksterdag

Rvk dienst
nog niet bekend

Eredienst zondag 1 mei

Voorganger: Ds. W.M.M. Moonen uit Suwâld
2e collecte: Diaconie