Eredienst zondag 8 oktober

Voorganger: dhr. P. de Jong uit Elburg
2e collecte: Beheer en Onderhoud

Zondagsschool
Tienerdienst

Eredienst zondag 15 oktober

Voorganger: Dhr. H. Kamphuis uit Emmeloord
2e collecte: Jeugdwerk

Zondagsschool

Eredienst zondag 22 oktober

Voorganger: Mw. J.G. Kerkhof-de Vries uit Hantumhuizen
2e collecte: Diaconie

Zondagsschool

Eredienst zondag 29 oktober

Voorganger: Ds. J. Veldhuysen uit Kampen
2e collecte: Nederlands Bijbelgenoodschap

Zondagsschool

Dankstond voor Gewas en Arbeid | Woensdag 1 november

Voorganger: Dhr. G. Ytsma uit Noardburgum
2e collecte: St. Voedselbank Tytsjerksteradiel

Voor de dienst inzameling boodschappen bestemd voor de diaconie

Eredienst m.m.v. The Messengers uit Holwerd | zondag 5 november

Zondag 5 november vieren we de WZE-dienst ’s morgens om 9.30 uur. Gospelkoor The Messengers uit Holwerd zal deze dienst verzorgen. Het thema is “Geen tijd voor God”. We nodigen u allen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren. Na de dienst is er koffie/thee met wat lekkers.

Eredienst zondag 12 november | Fryske Tsjinst

Voorganger: Dhr. J. van der Meer uit Oosternijkerk
2e collecte: Jeugdwerk

Zondagsschool