Eredienst zondag 15 juli

Voorganger: ds. W.M.M. Moonen uit Suwâld
2e collecte: jeugdwerk

Eredienst zondag 22 juli

Voorganger: ds. L. Oost uit Wergea
2e collecte: diaconie

Eredienst zondag 29 juli

Voorganger: dhr. D. Verbeek uit Ternaard
2e collecte: orgelfonds

Eredienst zondag 5 augustus

Voorganger: dhr. H. Kamphuis uit Emmeloord
2e collecte: beheer en onderhoud

Eredienst zondag 19 augustus

Voorganger: dhr. P. de Jong uit Elburg
2e collecte: jeugdwerk

Eredienst zondag 19 augustus

Voorganger: ds. L. Oost uit Wergea
2e collecte: diaconie

Koffiedrinken na de dienst

Eredienst zondag 26 augustus

Voorganger: dhr. J. den Besten uit Hattem
2e collecte: orgelfonds

Eredienst zondag 2 september

Voorganger: ds. W.M.M. Moonen uit Suwâld
2e collecte: beheer en onderhoud

Zondagsschool