Nieuws

Viering Raad van Kerken – zondag 22 september

De Raad van Kerken Burgum nodigt u uit voor het bijwonen van een vesper op zondag 22 september a.s. Deze oecumenische viering wordt gehouden in het kader van de vredesweek. Het thema van deze week is: ‘Vrede verbindt over de grenzen’.

Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer. En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is. Elke dag zetten vele duizenden mensen in heel Nederland zich in voor een inclusieve samenleving. Grensgangers zijn dat. Zij zoeken grenzen op, reikende hand naar de ander of durven een eerste stap te zetten.

De aanvang van de viering is om 19.00 uur in de Kruiskerk. Voorganger is mw. Geeske Bies uit Burgum en de Kleine Cantorij o.l.v. Sebastiaan Schippers verleent haar medewerking. De collecte is bestemd voor Amnesty International. De Amnestygroep Burgum is dan aanwezig met een actie, waarschijnlijk een handtekeningactie. Maar daar hoort u t.z.t. meer van.

Open repetitieavond – zangkoor De Lofstem zoekt koorleden!

Op donderdagavond 26 september organiseert het bestuur van zangkoor De Lofstem een open repetitieavond. Om te kunnen voortbestaan is ons zangkoor dringend op zoek naar nieuwe leden. We willen u/jou daarom graag uitnodigen voor deze avond.

We repeteren van 19.45 tot 21.45 uur. U/je kunt dan eens vrijblijvend ervaren hoe een repetitieavond verloopt. Ook bestaat de mogelijkheid om met de kerst met ons mee te zingen. We treden op in onze eigen kerk op zondagochtend 22 december (4e advent). Hou je van zingen? Zing dan met ons mee! U/je bent van harte welkom!

Groeten, het bestuur van zangkoor De Lofstem

Trendy Club naar Slagharen

Op vrijdag 31 mei is de Trendy Club voor de verandering eens naar Slagharen geweest in plaats van naar Walibi. We vertrokken rond kwart voor 9 in twee auto’s vanaf de kerk. Gerda en Jelle reden. Rond 10 uur waren we er. Mooi op tijd om snel naar de eerste achtbaan te gaan, want dan is het nog niet zo druk. Niet iedereen is overigens dol op achtbanen, vandaar dat we dit jaar voor Slagharen hebben gekozen. Het zonnetje scheen heerlijk en het was redelijk druk. Het was niet te warm en niet te koud, perfect weer! De nieuwe achtbaan, de boomstammen, grote zweef en miniachtbaan waren zeer in trek, maar er waren zo veel leuke attracties dat we ze niet allemaal op kunnen noemen. Rond half 2 hebben we met z’n allen snel een broodje gegeten en daarna weer vlug terug naar de attracties. Iedereen heeft zich prima vermaakt! Aan het eind van de dag hebben we met z’n allen patat gegeten in het park en als toetje een softijsje. Daarna zijn we weer naar huis gegaan. Rond half 7 was iedereen weer thuis. Het was een hele gezellige dag!
Groetjes van: Djayden, David, Salomé, Anoek, Lieuwkje, Dominique, Engbert en Joël

Ouderenmiddag 14 mei

Als afsluiting van de ouderenmiddag zijn we 14 mei jl. naar de kaasboerderij De Deelen in Tijnje geweest. We werden ontvangen met koffie of thee en een stukje appelgebak. Er was gelukkig een lift zodat iedereen boven kwam. Daarna kwam de voormalige boerin vertellen hoe ze 40 jaar geleden met het kaasmaken zijn begonnen. We gingen toen naar beneden de kaasmakerij in. In 5 dagen wordt er van 3000 liter melk kaas gemaakt. De overige melk gaat naar de fabriek. We konden de kaas ook proeven. De ligboxenstal, waar zo’n 200 koeien gemolken worden met 2 robots, liepen we ook nog heen. Er was ook een winkel bij waar we kaas konden kopen. Toen het tijd was om terug te gaan ging Klaas voorop rijden (hij is in Tijnje geboren) en hij leidde ons langs binnenwegen door de mooie omgeving, een prachtige rit. We kwamen veilig in Burgum aan na een goede middag met elkaar. Namens allen bedankt.

Zangerdag 2019

Op 25 april was het weer de jaarlijkse Zangersdag die dit jaar voor de 66e keer werd gehouden. Het organiserende koor dit jaar was “Hallelujah” uit Goes. We vertrokken om 7.00 uur met de bus vanaf de kerk richting Hilversum. Onderweg hadden we een korte koffiepauze met een heerlijke gevulde koek van Taede. Om ongeveer half 10 arriveerden we bij de Grote Kerk in Hilversum waar we welkom werden geheten met een Zeeuwse babbelaar en een Zeeuwse bolus bij de koffie.

Het ochtendprogramma begon met gebed en samenzang. Daarna werden er inzingoefeningen gedaan met Talitha Nawijn. Zij beoordeelde deze ochtend ook de ingestudeerde liederen. Toen waren de koren aan de beurt om hun eigen liederen ten gehore te brengen. Er waren dit jaar 6 koren die deelnamen aan deze Zangersdag. Dit waren de koren van Hilversum, Nijverdal, Oldebroek, Scherpenzeel, Goes en Burgum. Wij hebben 3 liederen ten gehore gebracht, te weten: Laudate omnis gentes, Licht in de nacht en Wanneer ik schuil. Pianist Bernard Bos heeft ons weer voortreffelijk begeleid.

Het middagprogramma bestond uit een workshop door Talitha Nawijn en samenzang van de keuzeliederen die elk koor had ingestudeerd. Ook heeft Talitha zelf een aantal liederen ten gehore gebracht. Ze heeft ons het refrein van het lied “Welkom thuis”, zangtechniek, zangoefeningen en tekstbeleving geleerd.

Om 16.00 uur hebben we het programma afgesloten met dankgebed en samenzang en werd bekend gemaakt dat het koor van Nijverdal op 14 mei 2020 de Zangersdag zal gaan organiseren. De locatie hiervoor is nog niet bekend. Op de terugweg hebben we heerlijk gegeten bij “de jongens van Joure” in Joure. Rond 21.00 uur was iedereen weer thuis. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde dag!

Paasviering

Op zondag 21 maart vierden we Pasen samen met gospelgroep Ichtus uit Franeker en Jannie Dijkstra uit Ee. Het thema van deze dienst was ‘Zien en geloven: Jezus leeft’. De gospelgroep zong voor de dienst o.a. ‘Mijn verlosser leeft’. De dienst begon met het aansteken van de paaskaars. Daarna zongen we samen ‘Heer ik prijs Uw grote naam’. Daarna werden we allemaal welkom geheten in deze dienst.

Samen zongen we in deze dienst prachtige liederen begeleid door Ichtus. In de dienst zong de gospelgroep Fryske liederen, die ze zelf hadden geschreven op de melodie van popmuziek. Als kinderlied zongen we ‘Ben je groot of ben je klein’. Hierbij mochten we tijdens het zingen de
verschillende gebaren meedoen en wij deden enthousiast mee.

We lazen tijdens deze dienst uit Johannes 20:1-18. Hierbij lezen we over de opstanding van Jezus en hoe o.a. Maria van Magdela, Petrus en Johannes het zien. Kijken wij oppervlakkig net als Maria? Of kijken we verder en zien we de werkelijkheid? Hoe God te werk gaat stijgt uit boven alles. Als we ons overgeven komen we bij Gods werkelijkheid.

Tijdens de preek werden er verschillende afbeeldingen getoond op de beamer. Hiermee werd de boodschap van vandaag nog eens benadrukt. Als je bij een van de afbeeldingen oppervlakkig keek zag je een boom, maar als je verder keek zag je er twee gezichten in. Na de verkondiging van het woord zong Ichtus ‘Want Hy is opstean’ met een trekharmonica erbij. Vervolgens zong ze het welbekende ‘Halleluja’ en de gemeente zong het refrein mee. Na het danken en bidden zongen we staande ‘U zij de glorie’ en na de zege sloten we de dienst af met ‘Ga nu heen in vrede’.

Tijdens de dienst werden ook de viooltjes van de zondagsschool uitgedeeld door de kinderen en konden we na de dienst nog koffie- of theedrinken.
Wij als WZE kijken terug op een geslaagde dienst waarin we de opstanding van Jezus mochten vieren. Het was de laatste dienst van dit seizoen. In oktober is de eerstvolgende WZE-dienst.

Verslag Gezinsdienst op zondag 31 maart 2019

Thema: “Een sprong in het diepe”
Een ieder werd welkom geheten in de stad “Ninevé”. Voor de dienst kon elk een kaartje uit een enveloppe nemen, en de opdracht die daarop op stond uitvoeren. Daaruit vloeide voort dat er een hevig en luidruchtig Ninevé ontstond. Zeg maar gerust “een georganiseerde chaos”. Totdat er op eens een stem was, die riep “JONA”. Direct viel er een grote stilte.

Vooraan in de kerk op het podium was een man heel hard aan het rennen. En die man was “Jona”. Jona was gevlucht voor God. En waarom? God wou dat Jona naar de stad Ninevé trok om de inwoners van deze stad te waarschuwen. Deze mensen deden wat kwaad was in de ogen van God. Maar Jona had hier geen zin in. Hij zei: “Laat God zelf de inwoners maar straffen! Eigen schuld, dikke bult.”

Er staat een boot gereed om uit te varen. Drie jonge gemeenteleden bieden zich spontaan aan om de kapitein en matroos te spelen. Zij nemen Jona mee op weg naar Tarsis. Tijdens de reis valt Jona in een diepe slaap. Maar plotsklaps ontsteekt er een storm die het schip hevig heen en weer doet slingeren. De kapitein maakt Jona wakker en schreeuwt dat hij zich goed moet vasthouden. De matrozen roeien wat ze kunnen, maar niets is opgewassen tegen deze storm. De kapitein brult dat ze allemaal naar beneden moeten. Sommige matrozen hebben een beeldje van hun eigen afgod en er worden gebeden gemompeld. Maar niets helpt. Het blijft stormen, zelfs nu de lading overboord gegooid is.

Wat nu? De kapitein geeft ieder een steentje in zijn hand. Wie een steentje met een stip heeft is de klos. Dan blijkt dat Jona de steen met een stip heeft. Jona maakt zich bekend aan de bemanning, en zegt dat hij een opdracht van God heeft gekregen, die hij niet wil uitvoeren. Jona zegt: “gooi mij maar in de zee , dan zal de storm gaan liggen.” De matrozen pakken Jona en gooien hem in zee. Tot hun grote verbazing gaat de storm direct liggen.

Ondertussen zakt Jona steeds dieper en dieper het water in. Plotseling komt er vanuit het niets een grote vis op het podium gezwommen en slokt Jona naar binnen. Is Jona de enige met een stip op het steentje? Nee, ook de mensen in kerk krijgen een steentje met een stip uitgereikt, en moeten nu ook de walvis in, om zo de sprong in het diepe te wagen.

Na drie dagen wordt Jona door de vis uitgespuugd op het strand. Hij is ontzettend blij dat hij nog leeft. Hij begint hard te rennen van vreugde, en belooft God om de opdracht uit te voeren, en de mensen in Ninevé te waarschuwen dat God boos op hen is. De inwoners van Ninevé schrikken hier hevig van, en beloven dat ze weer het rechte pad op gaan.

Zullen wij als gemeente ook het voorbeeld volgen van de inwoners van Ninevé en de wereld waarschuwen dat ze terug moeten keren op het goede pad?

Kerkproeverij | Zondag 5 mei

Op zondag 5 mei om 9.30 uur is er in de Vrije Evangelische kerk Prinses Beatrixstraat 18 in Burgum een kerkdienst met een speciale invulling, die in het teken staat van kerkproeverij.

Heb jij de Passion gezien? Ben jij nieuwsgierig geworden en realiseer jij je dat het paasverhaal niet op zichzelf staat maar dat er meer moet zijn? Misschien behoor jij ook tot die mensen die in de buurt van hun vakantiebestemming wel eens een kerk bezoeken voor een moment van rust en bezinning. Zoek jij ook wel eens een moment van bezinning, maar ook van verbinding, inspiratie en samenzijn? Wil je eigenlijk wel eens echt weten wat er in de Bijbel staat? Als jij dat zoekt, kom dan op zondag 5 mei ‘Kerkproeven’ in de Vrije Evangelische kerk in Burgum. Ook al denk je nu direct ‘nee’. Wil je er toch nog eens over nadenken? Je bent van harte welkom. Proef van de Bijbel, geniet van mooie zang en orgelspel en ervaar de gemeenschap na afloop tijdens de koffie.

De Vrije Evangelische Gemeente is een open gemeenschap, waar aandacht is voor leven en geloven, geïnspireerd door de Bijbel.

Kledingactie Oekraïne – 6 mei

Helpt u ook mee?

Beste gemeente,
Ook in 2019 hopen onze broeders en zusters in Oekraïne dat er weer vrachtwagens vol kleding en schoeisel naar de Oekraïne zullen rijden. Zonder deze goederen is het voor hen moeilijker om hun evangelisatiewerk en diaconale werk handen en voeten te geven. De kleding van vorig jaar is in september vrijgegeven en verdeeld. Wij hopen dat u ook dit jaar weer mee wilt doen! Hulp blijft hard nodig.

Wat is er nodig:
– Schoeisel en laarzen (vooral ook kinderschoenen) Graag per paar bij elkaar gebonden.
– Kleding (vooral ook kinderkleding)
– Lakens, dekens en gordijnen
– Handdoeken/theedoeken

Uiteraard moeten de spullen bruikbaar zijn: dus schoon en goed. Graag de spullen verpakken in stevige dozen. Bij voorkeur zo veel mogelijk bananendoos.

U kunt uw spullen op maandag 6 mei 2019 brengen naar de zaal bij de kerk tussen 13.00 en 16.00 uur. Per doos kost het transport ruim € 3,00. Het zou fijn zijn als u (ook wanneer u geen kleding heeft om op te sturen) een bijdrage aan die transportkosten zou willen leveren. Dit kan door op zondag 14 april 2019 uw gift in de 2e collecte te doen, die voor de SZD kledingactie is bestemd.
Laten we er een succesvolle kleding-/goederenactie van maken!

Verslag themadienst 3 februari met The Rising Hope

Op zondagmorgen 3 februari was een themadienst verzorgd door The Rising Hope met als thema: ‘Doe is ff normaal’. Tijdens deze dienst stond de vraag centraal: ‘Wat is normaal?’

In de dienst liet The Rising Hope prachtige liederen ten gehore brengen, zoals Big Fish. Daarnaast zongen we samen votum en groet. Ook werden de opwekkingsliederen zoals ‘Mijn hulp is van U Heer’ en ‘Tienduizend redenen’ samen gezongen.

Naast het zingen was er ook genoeg stof tot nadenken. Hoe gaan we met onze smartphone om? En hoe met onze Bijbel? Er was een interactief gedeelte met stellingen over de smartphone waarin de gemeente actief meedeed, inclusief de kinderen. Prachtig! Hierbij mochten we reageren op de stellingen met ‘Like’ en ‘Don’t like’. Ook werden er filmpjes vertoond over een jongen met weinig geduld, net als Jona, en liet zien hoe je kunt veranderen en dat God je niet loslaat wat er ook gebeurt.

The Rising Hope heeft een prachtige dienst verzorgd waarin we konden genieten, maar ook meer dan genoeg stof tot nadenken hadden gekregen. Na de dienst konden we napraten over de dienst met wat lekkers bij de koffie of thee.